Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Čl. II zákona č. 501/2001 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Čl. II zákona č. 501/2001 Sb.

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČl. II zákona č. 501/2001 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I bodu 3 se použije poprvé počínaje účetním obdobím
započatým v roce 2002.

2. Osoby, které se zapsaly do obchodního rejstříku na základě dosavadní
právní úpravy § 3 odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku a čl. VIII bodu
2 zákona č. 370/2000 Sb., mohou podat návrh na výmaz z obchodního
rejstříku do 31. 12. 2002 a povinnost účtovat v soustavě podvojného
účetnictví jim z důvodu tohoto zápisu do obchodního rejstříku nevzniká.

3. Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona nesplňují podmínky pro
výkon funkce podle čl. I bodu 17 tohoto zákona, musí být potvrzeny ve
funkci podle ustanovení § 31a odst. 6 obchodního zákoníku do osmi
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak jejich funkce zaniká.

4. Řízení podle § 131 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku zahájená přede
dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle ustanovení tohoto zákona,
jestliže soud ke dni účinnosti tohoto zákona dosud nerozhodl o
jmenování společného zástupce.


Obchodní zákoník ›  Čl. II zákona č. 501/2001 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301124