Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Čl.II zákona č. 88/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Čl.II zákona č. 88/2003 Sb.

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČl.II zákona č. 88/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I bodu 3 se použije poprvé počínaje účetním obdobím
započatým v roce 2002.

2. Řízení podle § 131 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku zahájená přede
dnem nabytí účinnosti zákona č. 501/2001 Sb. se dokončí podle právní
úpravy účinné dnem 31. prosince 2001, jestliže soud ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona dosud nerozhodl o jmenování společného
zástupce.


Obchodní zákoník ›  Čl.II zákona č. 88/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301125