Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 1 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 1

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 1

Rozsah působnosti

(1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové
vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a
zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství ^1).

(2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto
zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se
podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto
předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle
zásad, na kterých spočívá tento zákon.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300039